İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır.

Voltaire

AVA & PARTNERS, Türkiye'deki ve dünyadaki hukuki gelişim ve değişimlerini yakından takip etmektedir. Müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerinin, hukukun her sahasında çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışmaktadır. Büromuz bu gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile faaliyetlerini danışmanlık, dava-tahkim ve proje olmak üzere üç bölümde yürütmektedir.

Danışmanlık kapsamında müvekkillere sağlanan hukuki destek ile olası hukuki ihtilaflar en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, gerektiğinde hukuki eğitimler verilmesi ve şirketlerin hukuksal açıdan denetimi bu bölümün vermiş olduğu başlıca hizmetlerdendir.

Dava-tahkim kapsamında müvekkillerin ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya çıkan hukuki ihtilafları temsil olunan müvekkilin menfaatleri doğrultusunda çözümlenerek gerektiğinde henüz dava aşamasına geçmeden dahi söz konusu ihtilaf sonlandırılmaya çalışılmaktadır.

Temsil olunan yerli ve yabancı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri yatırımları için gerekli tüm şirket kurulumu, birleşme, devralma ve benzeri çalışmaların hazırlanması, görüşmeler, sözleşme ve işin yürütülmesi aşamalarında her türlü destek hizmetini ise Proje birimi yerine getirmektedir.

AVA & PARTNERS,"Hazır Reçeteler" sunmak yerine; müşterilerimizin yapısına, kültürüne, ihtiyacına, dinamiklerine ve beklentilerine duyarlı hizmet sunmayı ve çözümler üretmeyi kendine ilke edinmiştir.