foto

Hakkımızda

AVA & PARTNERS, dinamik, etkin ve deneyimli kadrosuyla geniş yelpazedeki özel ve tüzel kişi müvekkillerine nitelikli ve kapsamlı avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz müvekkillerine çeşitli hukuk sistemleri ile ilgili her türlü hukuki yardımı sunma arzusu içindedir ve özellikle işletmelerin ulusal ve uluslararası hukuki süreçlerine çözümler geliştirme çabası üzerine odaklanmıştır. Bu çerçevede; üstün kalitede hukuk hizmetini, müvekkil tarafından belirlenecek ekonomik kıstaslara bağlı olarak sunmak suretiyle çeşitli alanlarda uzmanlaşmış kadrosunun deneyimi ile işletmelerin ticari hedef ve önceliklerine uygun hukuki desteği evrensel standartlarda sağlamaktadır.

AVA & PARTNERS, ulusal ve uluslararası anlamda önleyici hukuk anlayışı ve kendisini sürekli yenilemeyi benimsemiş felsefesi ile müvekkillerinin potansiyel ihtilaf teşkil edebilecek süreçlerini, uygulama öncesi ya da sırasında yapılan "hukuka uygunluk denetim"leri ile destekleyerek ihtilafların ortaya çıkmasını en aza indirgemeyi ve uzun zaman alan yargı süreçlerini önlemeyi hedefler. Engellenemeyen ihtilaflar için de müvekkillerinin hukuki süreçlerde haklı pozisyonlarını güçlendirmek amacıyla azami çaba sarf eder. Büromuz mevcut ve gelecekteki her türlü başarısının en üst seviyede tutmakta olduğu profesyonel ve ahlaki standartları koruma anlayışına bağlı olduğunun bilinci ile faaliyetlerini sürdürür. Bu bağlamda müvekkilleriyle ilişkilerinde özel yaşamın gizliliği ve güvenilirlik daima ön plandadır. Söz konusu hizmeti, avukatlık mesleğinin kurallarına ve etik standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak vermekte ve mevcut müvekkilleri ile muhtemel müvekkilleri arasında doğabilecek menfaat çatışmalarını önlemek açısından şeffaf bir uygulama izlemektedir.

AVA & PARTNERS, Türkiye'deki ve dünyadaki hukuki gelişim ve değişimlerini yakından takip etmektedir. Müvekkilleri bu değişimlerden ve gelişmelerden sürekli haberdar etmekte ve müvekkillerinin, hukukun her sahasında çıkacak sorunlarına cevap verebilmek için çalışmaktadır. Büromuz bu gelişen ve değişen ihtiyaçlara cevap verebilmek amacı ile faaliyetlerini danışmanlık, dava-tahkim ve proje olmak üzere üç bölümde yürütmektedir. Danışmanlık kapsamında müvekkillere sağlanan hukuki destek ile olası hukuki ihtilaflar en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, gerektiğinde hukuki eğitimler verilmesi ve şirketlerin hukuksal açıdan denetimi bu bölümün vermiş olduğu başlıca hizmetlerdendir.

Dava-tahkim kapsamında müvekkillerin ulusal ve uluslararası alanlarda ortaya çıkan hukuki ihtilafları temsil olunan müvekkilin menfaatleri doğrultusunda çözümlenerek gerektiğinde henüz dava aşamasına geçmeden dahi söz konusu ihtilaf sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Temsil olunan yerli ve yabancı şirketlerin yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirecekleri yatırımları için gerekli tüm şirket kurulumu, birleşme, devralma ve benzeri çalışmaların hazırlanması, görüşmeler, sözleşme ve işin yürütülmesi aşamalarında her türlü destek hizmetini ise Proje birimi yerine getirmektedir.