Foto

BAŞAK AVA, Ela

2004 yılında İstanbul Barosuna kayıt oldu.

Hukuk Eğitimi: Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2003)

Kurslar-Eğitimler:

İstanbul Barosu, CMK Eğitimi Sertifikası; Marka Patent Vekilleri Derneği Katılım Sertifikası; Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Eğitiminin Geleceği ve Adalet Reformu İçinde İnsan Kaynakları Kollogyumu Katılım Belgesi.

İş Deneyimi: 2004' ten itibaren serbest avukatlık. Dava ve icra takibi, önleyici hukuk gereği dava öncesi uzlaşma sağlanmasının organizasyonu; gayrımenkul alım, satım, satış vaadi akitleri, ipotek kurulumu ve fek işlemleri ve ilgili diğer her türlü hukuki düzenlemenin takip ve icrasını yerine getirmek; cezai sonuç doğurabilecek ihtilafların giderilmesi safhasında müvekkillerin temsili; inşaat sözleşmelerinin müzakere ve akti ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek; miras ve aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlamak; ticaret hukuku, fikri haklar hukuku ve diğer her türlü hukuki düzenleme gerektiren konularında danışmanlık vermek.

Uzmanlık Alanları: Ceza Hukuku, İcra İflas Hukuku, Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku, Medeni Hukuk, Fikri Haklar Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret, Şirketler ve Kooperatifler Hukuku.

Üyelikler: İstanbul Barosu